Forum o bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori

Добродошли на интернет страницу “Безбједност саобраћаја у Црној Гори”.

Сви заинтересовани корисници се могу регистровати на нашем интернет порталу, чиме ће стећи додатне привилегије, које између осталог подразумијевају:

- приступ свим дјеловима портала,
- могућност постављања нових чланака и докумената,
- учествовање у дискусијама,
- правовремено добијање свих релевантних обавештења…

Искористите прилику да нам корисним сугестијама помогнете да додатно унаприједимо овај портал и тиме га учинимо још више интересантнијим свим групама корисника.

Желимо вам пријатан боравак на нашем порталу!
Forum o bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori

Forum za sve ljude koji se profesionalno, amaterski i na drugi način bave bezbjednošću saobraćaja u Crnoj Gori


  ZAKLJUČCI SA SKUPA U DIVČIBARAMA

  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 38
  Join date : 2010-08-14
  Age : 41

  ZAKLJUČCI SA SKUPA U DIVČIBARAMA Empty ZAKLJUČCI SA SKUPA U DIVČIBARAMA

  Komentar  Admin on Thu Jul 14, 2011 6:10 pm

  КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
  Земун, Улица цара Душана 196
  www.kpa.edu.rs
  ЗАКЉУЧЦИ СКУПА
  УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
  – VI СЕМИНАР –
  Хотел ВУЈИЋ, Дивчибаре, 12. -14. мај 2011.


  У периоду од 12. до 14. маја 2011. године, на Дивчибарама је одржан стручни скуп - 6. семинар ''Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја''.

  1. На Скупу су представљени и анализирани документи:
  • Резолуција УН 64/255 „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима“
  • Глобални план Деценије акције за безбедност на путевима 2011-2020.

  Учесници су снажно подржали ове и друге документе о глобалној безбедности саобраћаја и исказали опредељење да учествују у глобалном плану акција. у складу са тим, на локалном и националном нивоу Деценије акције за безбедност на путевима 2011-2020 теба искористити за унапређење локалних стратегија и планова безбедности саобраћаја.

  2. На Скупу је представљено 19 стручних радова чији садржаји одговарају програмској оријентацији скупа. У тим радовима:
  • је сагледано стање и тенденције у безбедности саобраћаја,
  • су сагледани први ефекти примене ЗОБС-а.
  • су представљене мапе ризика по општинама и полицијским управама у Републици Србији.

  3. На Скупу су представљена прва искуства у оснивању и раду локалних тела за безбедност саобраћаја. Представљена је припрема и доношење стратешких докумената у јединицама локалне самоуправе, као и методологија анализе стања безбедности саобраћаја у локалној заједници.

  4. У оквиру Скупа реализована је обука по програму СЗО „Превенција повреда у друмском саобраћају“. Указано је на значај да што већи број професионалаца прође ову основну обуку јер она пружа основна знања за професионалце разних профила укључене у реализацију послова унапређења Безбедности саобраћаја.

  5. У представљеним радовима и дискусијама током Скупа сагледани су неки проблеми примене ЗОБС-а. Препозната је потреба да се захтева од државних органа да успоставе процес сталног унапређивања ЗОБС-а и других прописа. Организатори скупа треба да, на сајту www.bslz.org, успоставе страницу за предлоге и коментаре на ЗОБС и друге прописе. Конкретно, указано је на проблем одређивања граница насеља односно насељеног места на проласцима државних путева, и стога потреба да се преиспита појам насеља/насељеног места, као и надлежност и одговорност над овим деоницама државних путева.

  6. Локалне заједнице би требало да оснују и ојачају локална тела за безбедност саобраћаја. Потребно је да се што пре обезбеди анализу стања безбедности саобраћаја и препознају кључни проблеми и потенцијалне мере. У овај процес треба укључити научно истраживачке институције, полицију и јединице локалне самоуправе. Такође, треба што пре покренути припрему Стратегије безбедности саобраћаја и извршних планова, и у све фазе припреме и доношења укључити кључне играче у безбедности саобраћаја.

  7. Посебно је анализиран проблем финансирања безбедности саобраћаја. Закључено је да Закон о безбедности саобраћаја пружа добар оквир за стабилно финансирање безбедности саобраћаја, и може се закључити да су први резултати препознати. Међутим, уочени су бројни проблеми и опасности сакојима се треба суочити. То су:
  • смањивање (укидање) редовног финансирања саобраћаја и безбедности саобраћаја које је функционисало пре доношења Закона о безбедности саобраћај;
  • ненаменско трошење средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја за плате, друге трошкове општине, асфалтирање улица, опремање саобраћајне полиције итд.

  Зато је нопходно да јединице локалне самоуправе учине потребне напоре како би наменски инвестирали овај новац у унапређење безбедност саобраћаја. То подразумева инвестиције у складу са чланом 19 Закона о безбедности саобраћаја, у:
  1) рад Тела за координацију,
  2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
  3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и
  4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.

  Државни органи треба што пре да ураде ревизију трошења средстава намењених за финансирање безбедности саобраћаја, објаве резултате и санкционишу прекршиоце.

  8. Неопходно је да се, уз подршку надлежних институција, спроведе детаљна анализа успостављања заштитиног система у јединицама локалне самоуправе. У оквиру тог посла треба припремити и квалитетан преглед стања институција на локалном нивоу, као и препоруке за даље активности.

  9. Потребно је да се, уз подршку надлежних институција, оформи мешовити тим експерата који би пружао подршку у процесу успостављања и јачања заштитног система јединицама локалне самоуправе. За ову активност је неопходно обезбедити и одрживи извор финансирања.

  10. Интернет сајт www.bslz.org треба унапредити и учинити трајним извором информација и подршке у јачању заштитног система безбедности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе.

  11. Потребно је стално унапређивати међусекторску сарадњу и усаглашавање у хоризонталној и вертикалној равни.

  12. Препозната је потреба да се стално повећава посвећеност процесу унапређења БС.

   Danas je Fri May 24, 2019 9:35 am